Нове саветодавне услуге центра за социјални рад у Бачкој Тополи

Од 01.јуна 2017.године становницима општине Бачка Топола доступне су нове саветодавне и терапијске услуге у локалној заједници, које су за грађане бесплатне, а финансира их локална самоуправа из трансферних средстава. У питању су:

  • Правна помоћ у облику правних савета и састављања поднесака за грађане из домена социјалне заштите;
  • Групни радионичарски рад са малолетницима са проблемима у понашању: рад на стицању вештина асертивне комуникације; проактивног реаговања и конструктивног решавања конфликата;
  • Саветодавни рад са родитељима на јачању родитељских капацитета за развијање радних, културних и др.навика код деце;
  • Саветодавни рад са родитељима деце у фази пубертета: стицање вештина комуникације са адолесцентима, очување ауторитета и односа поверења родитељ-дете и др.;
  • Психосоцијална подршка женама које трпе насиље у породици и партнерском односу;
  • Медијација у бракоразводним споровима: посредовање у решавању сукоба између супружника у процесу развода по питању старатељства над децом у циљу постизања узајамно прихватљивог решења;
  • Психо-онкологија: психолошка подршка лицима оболелим од малигних обољења и њиховим породицама у циљу успостављања психичке равнотеже и очувања менталног благостања у ситуацији изложености страху од смрти/губитка, нежељених дејстава терапије, губитка контроле над сопственим животом и др.

Услуге ће вршити стручни радници центра за социјални рад, а све информације у вези коришћења услуга, као и заказивање, могуће је извршити радним данима од 07:00-14:30 часова путем телефона 024/715-810 или лично у пријемној канцеларији центра за социјални рад у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 20.