Центар за социјални рад учествовао на Сајму услуга социјалне заштите у Новом Саду

 

IMG_2672 IMG_2673 IMG_2684 IMG_2682

Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош успешно се представио на Сајму услуга социјалне заштите који је одржан у Новом Саду у централном холу СПЕНС-а 08.04.2017.године. Центар је представио све услуге које се актуелно пружају на територији општине: лични пратилац детета са сметњама у развоју, помоћ у кући – геронтоуслуга, саветовалиште за брак и породицу, канцеларија за превенцију институционалног смештаја одраслих лица са интелектуалним потешкоћама у развоју и радионице за подршку хранитељским породицама за децу.