Потребна документација за право на додатак за помоћ и негу другог лица

  • Фотокопија важеће личне карте за подносиоца захтева
  • Фотокопија оверене здравствене књижице
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Најновији лекарски налази
  • Уверење да не остварује право на пензију и додатак за помоћ и негу – Потврда надлежног Пиора