Потребна документација за обраду потенцијалних хранитеља

  • Молба – својеручно написана
  • Фотокопија личне карте
  • Лекарско уверење – Дом здравља – Општа медицина
  • Уверење да није осуђиван – Муп
  • Остала документација о кандидату се прикупља службеним путем