Stručna pomoć i podrška građanima koji osećaju zabrinutost ovodom tragičnih događaja

OBAVEŠTENJE Centar za socijalni rad opštine Bačka Topola obaveštava javnost da će povodom tragičnih događaja i krizne situacije građanima koji osećaju zabrinutost za svoje i mentalno zdravlje članova porodice pružati stručnu pomoć i podršku u okviru porodičnog savetovališta. Zainteresovani građani mogu se obratiti lično u Centar za socijalni rad ili na telefon 024/715-810 i zakazati razgovor.