Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ – НАРУЏБЕНИЦОМ ЈНМВ –Н-1/17

 

  1. Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом је набавка добара:

– набавка система за видео надзор

– ОРН – 32323500 – систем за видео надзор

4. POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (Word dokument)

IZJAVA ponuđača (Word dokument)