Посета Центра од старе директорке Канцеларије за инклузију

Дана 09.03.2023. године обављена је посета Центра за социјални рад општине Бачка Топола од стране директорке Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Љиљане Михајловић, покрајинске посланице Јелене Јовановић и члана Општинског већа Бачке Тополе за социјалну заштиту Марине Крсмановић. На основу Јавног Конкурса за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања, који је расписао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, закључен је уговор о коришћењу бесповратних средстава и ангажовано је једно лице за непосредан рад са корисницима ромске националне мањине на период од 6 месеци. Разлог наведене посете је извештавање координатора и сагледавања стања, потреба и положаја припадника ромске националне заједнице на територији општине. Уједно је представљена иницијатива и подршка за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома у општини Бачка Топола.