Унапређивање комуникације и сарадње и изградње партнерских односа са медијима

Бачкој Тополи је 03.02.2023. године одржан скуп директора 17 Центара за социјални рад са територије општине Војводине, у сарадњи са Министарством за бригу о породици, UNDP и Асоцијацијом центара за социјални рад. У оквиру обуке која је имала за циљ увиђања проблема у комуникацији, што често доводи до погрешног приказивања  рада центара, предавач  на тему Унапређења комуникације, сарадње и изградње партнерских односа са медијима је била Љубица Гојгић, новинар РТВ-а. Медијска обука је пружила могућност да се оствари разумевање и да се утиче на изградњу поверења између јавности и запослених у центрима за социјални рад.