Ко су корисници услуга Центра

Свако од нас у неком периоду живота може имати потребу за услугама Центра за социјални рад те радници Центра имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка, деци и омладини без родитељског старања, деци и омладини у сукобу са законом, oсобама са инвалидитетом, деци и омладини са интелектуалним потешкоћама, одрасла лица без породичног старања, психички и физички оболела лица, материјално необезбеђена и незбринута лица, остала одрасла лица са породичним проблемима, лица са насиљем у породици, лица у статусу хранитеља и усвојитеља, остарела лица без породичног старања, без средстава за живот, теже хронично оболела и  инвалидна лица, са породичним проблeмима и остарела лица којима се поставља привремени старатељ. Када постоји проблем Центар пружа помоћ појединцу или породици са циљем да се постигне и одржи минимална материјална сигурност, очувају и унапреде породични односи, ојача способност корисника да самостално или уз помоћ стручњака превлада неповољну животну ситуацију, да се спречи настајање и отклоне последице социјалне или породично правне угрожености. Центар за социјални рад поступа по обавештењу странке, законског заступника или по анонимној пријави и по обавештењу и захтеву других институција.