Mindenki egy adott pillanatban rászorulhat a Szociális Központ szolgáltatásaira. Munkásaink törvényes kötelezettsége hogy az arra rászorulóknak támogatást és segítséget nyújtsanak.

Kik ők ?

Szülői felügyelet nélküli gyermekek és fiatalok, a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek és fiatalok, fizikai és szellemi fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek, családi ellátás nélküli felnőttek, lelki betegségben szenvedők, krónikus betegségben szenvedők, anyagi ellátás nélküliek, családi problémákkal küszködők, családi erőszak áldozatai és elkövetői, nevelőszülők, örökbefogadó szülők, családi elhelyezés nyújtói, beteg, családtalan, megélhetési lehetőség nélküli személyek, családi problémákkal küzdők, magatehetetlen emberek, akiknek egy pillanatban ideiglenes gyámra van szükségük.

Amikor arra szükség van, a Szociális Központ segítséget nyújt a családnak illetve az egyénnek, hogy minimális anyagi biztonságba kerüljön, hogy megőrizze és javítsa családon belüli kapcsolatait, illetve megerősíti képességét, hogy önállóan vagy szakember segítségével túlhaladjon a kedvezőtlen élethelyzeten, hogy megeglőzze a család illetve egyén szociális szükségletbe kerülését illetve elhárítsa annak negatív következményeit. A Szociális Központ az ügyfél, annak törvényes képviselője illetve névtelen bejelentés alapján jár el, illetve más intézmény felkérésére tesz lépéseket.