Делатност Центра је регулисана :

  • Законом о социјалној заштити
  • Породичним законом
  • Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица
  • Законом о прекршају
  • Законом о збрињавању избеглица
  • Законом о финансијској подршци породици са децом
  • Одлукама Општина о правима у социјалној заштити