Tevékenységünk a következő előírásokon alapszik

Szociális védelemről szóló törvény
Családjogi törvény
a Fiatalkorú bűnelkövetőkről és a fiatalkorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény,
Szabálysértésekről szóló törvény
Menekültek ellátásáról szóló törvény
A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény
Községi határozat a jogokról a szociális védelem területén