РАДНИЦИ ЦЕНТРА:

мр Јасмина Зимоњић

Мастиловић Зорица

Јовановић Сања

Јањић Мира

Прица Зоран

Поповић Љиљана

Павићевић Драгана

Фекете Буш Илона

Поповић Ерика

Пешут Сања

Русић Ксенија

Балинт Мајор Ливиа

Варга Габриела

Зимоњић Тимо