РАДНИЦИ ЦЕНТРА:

мр Јасмина Зимоњић

Мастиловић Зорица

Јовановић Сања

Јањић Мира

Прица Зоран

Поповић Љиљана

Павићевић Драгана

Фекете Буш Илона

Поповић Ерика

Пешут Сања

Стојановић Вера

Милетицки Драган

Балинт Мајор Ливиа

Варга Габриела

Бојтош Атила