Центар за социјални рад Бачка Топола је основан 1979. године, а оснивач је била Општина Бачка Топола. Те исте године у надлежност Центра прелазе и послови Органа старатељства. Током 1991. године одлуком Општине Бачка Топола и Мали Иђош оснива се Центар за две општине који носи назив Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. Услуге Центра за социјални рад су доступне у Бачкој Тополи и у Малом Иђошу, а почев од лета 2014.године примамо странке и у већим Месним заједницама по унапред одређеном времену и динамици, и то у зависности од указаних потреба.