Ко финансира обављање делатности Центра ?

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – финансира 15 радника и програм рада Центра. Општина Бачка Топола – једног радника са непуним радним временом. Општина Мали Иђош – 2 радника са непуним радним временом.

Из Републичког буџета се финансирају следећа права која су регулисана Законом о социјалној заштити:

• Новчана социјална помоћ
• Помоћ и нега другог лица
• Смештај у установу социјалне заштите
• Смештај у хранитељске породице деце, одраслих и остарелих лица
• Оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада

Из буџета локалне самоуправе се финансирају следећа права:

• Дневни боравак особа са сметњама у развоју
• Дневни боравак старих и одраслих лица
• Једнократна новчана помоћ и интервентна новчана помоћ
• Опрема корисника прилком смештаја у хранитељску породицу или установу социјалне заштите
• Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
• Накнада погребних трошкова
• Помоћ за набавку огрева, школског прибора, радних свески за децу основних школа неопходног прибора за рад у предшколским установама и ужине
• Помоћ у натури – одећа, обућа, прехрамбене намирнице и средства за хигијену , поклон пакети за стара лица и децу која су на смештају у домовима или хранитељским породицама
• Новогодишњи поклони за децу без родитељског старања и децу корисника новчане социјалне помоћи
• Накнада на име трошкова здравствене заштите
• Накнада за добровољно радно ангажовање
• Трошкови превоза лица од места пребивалишта до места смештаја у установу или другу породицу
• Трошкови вештачења код лишавања пословне способности
• Услуге СОС телефона за случај насиља у породици
• Бесплатан оброк у оквиру Народне кухиње
• Лични пратилац детета са развојним проблемима
• Путни трошкови за децу са сметњама у развоју