Историја

Центар за социјални рад Бачка Топола је основан 1979. године, а оснивач је била Општина Бачка Топола. Те исте године у надлежност Центра прелазе и послови Органа старатељства. Током 1991. године одлуком Општине Бачка Топола и Мали Иђош оснива се Центар за две општине који носи назив Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош. Услуге Центра за социјални рад су доступне у Бачкој Тополи и у Малом Иђошу, а почев од лета 2014.године примамо странке и у већим Месним заједницама по унапред одређеном времену и динамици, и то у зависности од указаних потреба.

Делатност

Делатност Центра је регулисана:

• Законом о социјалној заштити
• Породичним законом
• Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица
• Законом о прекршају
• Законом о збрињавању избеглица
• Законом о финансијској подршци породици са децом
• Одлукама Општина о правима у социјалној заштити

Организација

Како смо организовани ?

Центар је организован као једна организациона јединица. Послови који се обављају у Центру се групишу на:
• Послове социјалног рада
• Управно правне послове
• Административно – финансијске послове
У Центру за социјални рад за обе општине укупно је запослено 18 радника , у оделењу Мали Иђош 5 радника.

Стручна и саветодавна тела су:

Стална тела
• Колегијум службе
• Комисија органа стратељства
Повремена тела
• Стручни Тимови

Корисници

Ко су корисници услуга Центра

Свако од нас у неком периоду живота може имати потребу за услугама Центра за социјални рад те радници Центра имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка, деци и омладини без родитељског старања, деци и омладини у сукобу са законом, oсобама са инвалидитетом, деци и омладини са интелектуалним потешкоћама, одрасла лица без породичног старања, психички и физички оболела лица, материјално необезбеђена и незбринута лица, остала одрасла лица са породичним проблемима, лица са насиљем у породици, лица у статусу хранитеља и усвојитеља, остарела лица без породичног старања, без средстава за живот, теже хронично оболела и инвалидна лица, са породичним проблeмима и остарела лица којима се поставља привремени старатељ. Када постоји проблем Центар пружа помоћ појединцу или породици са циљем да се постигне и одржи минимална материјална сигурност, очувају и унапреде породични односи, ојача способност корисника да самостално или уз помоћ стручњака превлада неповољну животну ситуацију, да се спречи настајање и отклоне последице социјалне или породично правне угрожености. Центар за социјални рад поступа по обавештењу странке, законског заступника или по анонимној пријави и по обавештењу и захтеву других институција.