TANULNI ÉRDEMES (2016)

Uciti Vredi 2016

Az elmúlt év októberében Topolya és Kishegyes Község Szociális Központja pályázott és nyert a „Krivaja” d.o.o GYEMEKMOSOLY elnevezésű pályázatán
Szociális segély felhasználók felső osztályos gyerekeit hívtuk tanulmányi versenyre.
A legjobbaknak táblagépet ígértünk jutalomként. A nyert összeg három tablet vásárlására lett volna elegendő, ezért engedélyt kértünk és kaptunk a pályázat további bővítésére.

Januárban a község általános iskoláinak értesítést küldtünk és kértük, tájékoztassák ezeket a tanulókat, segítsék és ösztönözzék őket a rendszeres óralátogatásra, tanulásra.
Honlapunkon és a Szociális Központ közösségi oldalán folyamatosan tájékoztattuk az érdekelteket és érdeklődőket .

Az elsődleges adományozó által jóváhagyott pénzösszeg mellé új forrásokat is kerestünk.
Topolya vállalatai és vállalkozói további jelentős összeggel járultak hozzá akciónkhoz.

Június elején felkértük a kiírás szerint arra jogosultakat, mutassák be bizonyítványukat a Szociális Központnak, ezzel jelezve részvételi szándékukat akciónkban.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás után kiderült – 15 táblagép kerül kiosztásra Topolya község  versenyre jelentkezett diákjainak.
Ezért hálás köszönet adományozóinknak : Dózsa György birtok, AIK, Sattrakt, Rotary club, Smartcom , Fokus Optika, Lenon kávézó, Eko-top, Tia-cup, Robi pékség, Zrnce Bio shop, Auto M, Optika, Magnetix, Pozsár ifj., Kurfis, Auto AS, Port Expres, Agro Bosna, Gurman, Milovanovic, Eko-tera, Impression.

A meghirdetett határidőig, június 30.-ig összesen 25 tanuló jelentkezett .
Közülük négynek színkitűnő, ötnek kitűnő, tíznek jeles átlagosztályzata van az iskolaév végén. Külön kiemelendő az az egy versenybe szálló tanuló, aki minden tantárgyat személyre szabott tanterv alapján (IOP) erős jeles eredménnyel végezte.

A program kezdetén felállított mércék alapján rangsorolás szerint a jutalmakat azok a diákok vehetik át, akiknek átlageredménye 4,08 vagy attól magasabb.
A verseny többi résztvevőjének szerényebb ajándékkal köszönjük meg a részvételt.