Történelem

A Központ létrejötte és fejlődése

A Topolyai Szociális központ 1979-ben alapította Topolya Község. Ugyanazon évben a Központot átveszi a gyámhivatal szerepkörét is. 1991-ben Topolya és Kishegyes Község megalapítja a két község közös szolgálatát, amely a Topolya és Kishegyes Község Szociális Központja nevet veszi fel. Két helyszínen hozzáférhetőek állandó jelleggel szolgáltatásaink, Topolyán és Kishegyesen, de 2014. nyarától a Helyi Közösségekben is fogadjuk az ügyfeleket, az igényektőll függő, előre meghatározott időben és gyakorisággal.

Tevékenységünk

Tevékenységünk a következő előírásokon alapszik

 • Szociális védelemről szóló törvény
 • Családjogi törvény
 • a Fiatalkorú bűnelkövetőkről és a fiatalkorú személyek büntetőjogi védelméről szóló törvény,
 • Szabálysértésekről szóló törvény
 • Menekültek ellátásáról szóló törvény
 • A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény
 • Községi határozat a jogokról a szociális védelem területén

A Szociális Központ szervezeti felépítése

A munkát a következők alapján csoportosíthatjuk :

 1. szociális munkakörök
 2. irányítói- jogi munkakörök
 3. adminisztratív- pénzügyi munkakörök

A két községben összesen 18 foglalkoztatottja van a Szociális Központnak, ebből Kishegyes községben 5 munkás.

Állandó illetve időszakos tanácsadói és szakmai testületeink :

 1. a szolgálat kollégiuma
 2. a gyámhivatal bizottsága
 3. adott probléma megoldására alakuló szakmai csoportok

Ki veheti igénybe a szolgáltatásainkat

Mindenki egy adott pillanatban rászorulhat a Szociális Központ szolgáltatásaira. Munkásaink törvényes kötelezettsége hogy az arra rászorulóknak támogatást és segítséget nyújtsanak.

Kik ők ?

Szülői felügyelet nélküli gyermekek és fiatalok, a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek és fiatalok, fizikai és szellemi fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek, családi ellátás nélküli felnőttek, lelki betegségben szenvedők, krónikus betegségben szenvedők, anyagi ellátás nélküliek, családi problémákkal küszködők, családi erőszak áldozatai és elkövetői, nevelőszülők, örökbefogadó szülők, családi elhelyezés nyújtói, beteg, családtalan, megélhetési lehetőség nélküli személyek, családi problémákkal küzdők, magatehetetlen emberek, akiknek egy pillanatban ideiglenes gyámra van szükségük.

Amikor arra szükség van, a Szociális Központ segítséget nyújt a családnak illetve az egyénnek, hogy minimális anyagi biztonságba kerüljön, hogy megőrizze és javítsa családon belüli kapcsolatait, illetve megerősíti képességét, hogy önállóan vagy szakember segítségével túlhaladjon a kedvezőtlen élethelyzeten, hogy megeglőzze a család illetve egyén szociális szükségletbe kerülését illetve elhárítsa annak negatív következményeit. A Szociális Központ az ügyfél, annak törvényes képviselője illetve névtelen bejelentés alapján jár el, illetve más intézmény felkérésére tesz lépéseket.