• Minden felnőtt családtag érvényes személyi igazolványának fénymásolata
• Kiskorú gyermekek tartózkodási helyének bizonylata – a rendőrségtől
• Minden családtag születési anyakönyvi kivonata
• Esküvői anyakönyvi kivonat, ami nem régebbi 6 hónapnál
• Nemzeti foglalkoztató szolgálat- „munkaelosztó” bizonylata , ha az igénylő 60 év alatti munkanélküli nő illetve 65 év alatti munkanélküli férfi
• Munkaviszonyban lévőknek bizonylat az utolsó három havi megvalósított jövedelemről – fizetésről
• Iskoláskorú gyermekeknek igazolás az iskola látogatásról
• Igazolás a nyugdíjbiztosítótól : hogy nem valósít meg nyugdíjat, illetve nyugdíjasok esetében a nyugdíj utolsó három havi összegéről
• Adóhivatal igazolása a fizetett adókról és járulékokról
• Bírósági végzés : válásról, gyermektartás összegéről, szülői felügyelet végzéséről
• Munkaképtelenség megállapításáról szóló bizonylat
• 1-es számú űrlap
• A szociális segély igénylőjének nevén lévő villanyóra száma