A SZOCIÁLIS KÖZPONT AKTÍV RÉSZT VÁLLAL AZ OPEN ARMS STM PROJEKTUMBAN

Hamarosan révbe ér az Open Arms projektum, mely a bácskossuthfalvi Otthon felhasználóinak intézményen kívül helyezését irányozta meg. Két lakóház elkészült, egy pedig felújítás alatt áll, valamint folyamatban van a háztartási berendezések, bútorok, valamint a műhelymunkákhoz szükséges eszközök beszerzése is.

Az Open Arms projektum keretén belül egy megelőző programot is kidolgoztak, mely egyedülálló Szerbiában – hangzott el a sajtótájékoztatón, melyet Balassa Endre Projektmenedzser, Sztánkó Zsuzsanna a Községi Szociális Központ igazgatónője és a központ munkatársai tartottak. A program egy ú.n. prevenciós irodán keresztül segíti a családi környezetben élő értelmi fogyatékosokat felkészíteni a minél nagyobb mértékű önállóságra és a közösségi életre. A havi egy-két műhelymunka alkalmával a felhasználók családjukkal együtt vehetnek részt különböző fejlesztő foglalkozásokon, melyek alkalmával a mindennapi élet alapvető tevékenységeinek elsajátítására serkentik őket, valamint segítik a társadalmi életbe való bekapcsolódást is. A műhelymunkát szakemberek, szociális munkás, pszichológus, pedagógus vezetik. Az első foglalkozást két-három hét múlva tartják meg a Vöröskereszt székházában. Egyelőre tizenkét személlyel kezdik el a foglalkozást, de a szervezők várják a további jelentkezőket. (Jip BT Tkv Topolya)